Sunday, August 16, 2015

Blog එක නැති කාලෙ ඇරපු නයි -4 (2015,August)


අද අගෝස්තු 8 වෙනිදා.ඡන්දයට ඈත්තේ තව දින 9ක් පමණි.මෑතිවරණ වේදිකාව උනුසුම්වෙමින් පවතින බව කිව්වත් හෑමදාමත් මෙන් එය පිලුණුවූ දුගද හමන මඩ වලින් හා කුනු වලින් ගහන වූ කසල ගොඩක් පමණක්ම වී ඈත.අපේ දේශ්පාලනයේ මෙතෙක් කතාව සුන්දර වී ඈත්තේ පොරොන්දු කදුවලිනි ඒවා නුවර එලියේ යන විට පෙනෙන කදු මෙන් අපේ ඈස පිනවන්නේය.පන්ස්ලකට ගිය විට හමන මල් සුවද මෙන් අපේ දේශපාලනයද සුවද දෙන්නට තෑත් කලද හමන්නේ දශක ගනනාවක් තිස්සේ ගොඩ ගෑසූ මිනී ගොඩවල්වල මිනී කුනුගදය. අපි ඡන්දය දෙන්නේ වෑඩිම උස පොරොන්දු කන්ද සාදන හා මරා ඈති මිනී count එක ගනන් බලාය.සුද්දා ගිය දා සිට මේ තරග රටාවෙන් ගොඩ එන්නට අපට තවමත් නොහෑකිවී ඈත්තේය.
අපේ මෑතිවරන වේදිකාවේ, කිසිදාක පක්ශයක ප්‍රතිපත්ති කතා කරන්නේ නෑත්තේය කතා කලත් ඉතා අඩුවෙන්ය. ඈත්තටම අපටද ඒවා අහන්නට උවමනාවක්ද නෑතමහින්ද සුපුරුදු ලෙසම count මිනී එක compare කරමින් සිටී.තමන් නෑති උනොත් ආයේ දකුනට මිනී එන බව පවසයි.බස් වල බෝම්බ පිපිරී මිනිසුන් කෑලී වී යනු ඈති බව කියයි.JVP එක ඒ දවස් වල මිනිසුන් මරා දෑමූ හෑටි සිහි කරයි. ඊට විරුද්ධව රනිල් ටයර් සෑයවල් වල පුච්චා දෑමූ මිනිසුන් ගෑන කියයිමේ මහින්දගේ කුනු මිනී රසයයි.ඊට පසු ඔහුගේ පොරොන්දු කන්ද විවර කරයි.අලුත බදින් ජෝඩු වලට ලක්ශ 2ක් දෙන බව පවසයි.රජයේ පඩිය 25000කට ගෙන එන බව කියයි.
ඊලගට රනිල් එයි.තමන් රෑකියා ලක්ශ 10ක් දෙන බව කියයි.එක්සත් ජාතික පක්ශ ආන්ඩුවක් ආ විට අපිට කාර් ගන්නට පුලුවන් කියයි.ඒ රනිල්ගේ පොරොන්දු කන්දෙන් බිදකි.ඉන්පසු මහින්දගේ කාලයේ අතුරුදන් වූ හා මරාදෑමුනු මාධ්‍යවේදීන් ලෑයිස්තුව කියයි,වෙඩි තිය මරාදෑමුනු අහින්සක සිවිල් වෑසියන් ගනන,දේශපාලකයන් ගනන කියයි. අවුලුවන ලද ජාතිවාදී ආගම්වාදය ගෑන කතා කරයි..මේ රනිල්ගේ කුනු මිනී රසයයි. ඊටත් පසු මහින්දගේ වන්චා හා දූශ්න ලෑයිතුව දිග හරින්නට ගනී.ඒ ලෑයිතුව සම්පූර්නයෙන් කියන්නට ගියහොත් මහ මෑතිවරණය මේ කපේ පවත්වන්නට නොලෑබේ.
අනුර දිසානායක පෑමින මේ දෙගොල්ලන්ම රෑස්කර ඈති මිනී කදු ගෑනත් වන්චා දූශන ගෑනත් කියවයි.වේදිකාවේ සුපුරෞදු රෑලෙල්න් මිදීමට අනුරටත් අපසු වී ඈත.නමුත් එයින් මිදෙන්නට සෑබෑ උවමනාවක් ඔහුට තිබේන බව පෙනේ.
ඉතින් මේ අපේ රටේ ඡන්ද සට්න දශක ගනනාවක් පුරා දිගහෑරෙන හෑටිය.වසර 67ක් පුරා අපි කතා කරන්නේ මේවා නොවෙද.ඔබ ඔබේ හිතට තට්ටු කර අසා බලන්න, සෑබවින්ම අපි ලෑජජා විය යුතු නොවේද?...වසර 67ක් පුරා අපේ කතිරයෙන් අපි ඔස්වා තෑබූ දේශපාලකයන්ට කියන්නට ඈත්තේ එක එකාගේ මිනී count එක හා දූෂ්ණ ලෑයිතුව පමණකි.ඊට අමතරව පෙන්නන්නට ඈත්තේ පොරොන්දු කදු පමණි.රටේ මෑතිවරනයකදී සෑබවින්ම පක්ශයක් කතා කලයුතු වන්නේ තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති මාලාව ගෑනය.විවෙචනයට ලක් කලයුතු වන්නේ අබියෝගයට ලක් කලය්තු වන්නේ අනෙකාගේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවය.නමුත් අපි පුරුදු වී ඈත්තේ දසත හමන මිනී කුණු සුගන්ධයට ඉව අල්ලමින් කුඩු දුමාරයේ සෑගවයන පොරොන්දු කන්ද දෙස බලා සිටීමටය.

සෑබෑ වෙනසකට කාලය පෑමින ඈත්තේය.මේ කුණු ගොඩෙන් හා හොරු ගොඩෙන් ගෑලවී ප්‍රත්පත්තියක් ගෑන කතා කලහෑකි වේදිකාවක,පාර්ලිමේන්තුවක අවශ්යතාව ඔබට, මට දෑනිය යුතුය.ඒ වෙනස කිරීමට ඔබේ කතිරය සුපුරුදු කොටු දෙකෙන් එලියට පෑන තෙවන කොටුවක සටහන් කිරීමට ඔබ එඩිතර වියයුතුය.


No comments:

Post a Comment